Επιλέξατε να μην πάρετε δημοτική αστυνομία, όταν μπορούσατε (video)