Επικίνδυνο πεζοδρόμιο στα “Τρια Αστέρια”

|||

|||

..

..

..

Ακόμα μια παγίδα για πεζούς σε πεζοδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτή τη φορά στα “Τρια Αστέρια” στο πεζοδρόμιο της Πολυτεχνείου. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος για τους πεζούς και πρέπει να διορθωθεί το σημείο άμεσα 

Φωτο αναγνώστη της Έκφρασης  

Σχετικό θέμα         Τραυματισμός διερχόμενης από τα λούκια – παγίδες της πλατείας Ηρακλείου