Ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμους αριστούχους μαθητές από το “Κληροδότημα Βυζίου”

Ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμους αριστούχους μαθητές ανακοινώθηκε από το “Κληροδότημα Αντωνίου και Άννας Βυζίου”. Διαβάστε παρακάτω τα δικαιολογητικά και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. του “Κληροδοτήματος Αντωνίου και Άννας Βυζίου” έχει ως εξής:

Θέμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατους αριστούχους μαθητές/τριες, (Γυμνασίων και Λυκείων) του Δήμου Νέας Ιωνίας, ως και φοιτητές καθώς και φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, (πτυχιούχους Α.Ε.Ι –Α.Τ.Ε.Ι),  αριστούχους αποφοίτους των Λυκείων της Νέας Ιωνίας Σχολικού/ Ακαδημαϊκό έτους 2020-2021, με οικονομικά κριτήρια».

Το “Κληροδότημα Αντωνίου και Άννας Βυζίου”, θα χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατους αριστούχους μαθητές/τριες, (Γυμνασίων και Λυκείων) του Δήμου Νέας Ιωνίας, ως και φοιτητές καθώς και φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, (πτυχιούχους Α.Ε.Ι –Α.Τ.Ε.Ι),  αριστούχους αποφοίτους των Λυκείων της Νέας Ιωνίας Σχολικού/ Ακαδημαϊκό έτους 2020-2021, με οικονομικά κριτήρια».

Παρακαλούμε λοιπόν:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές – τριες και φοιτητές – τριες που προέρχονται από τα σχολεία της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της Νέας Ιωνίας, να επικοινωνήσουν με το «Κληροδότημα Αντωνίου & Άννας Βυζίου», που εδρεύει στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου, (κα. Φραντζέσκου Μαρία 2ος όροφος τηλέφωνο επικοινωνίας 213-2000483, κατόπιν ραντεβού) ή στο e-mail του Κληροδοτήματος: kantoniouannasbyziou@gmail.com, ώστε να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, δηλούμενο στη Δ.Ο.Υ. οικογενειακό εισόδημα έτους 2020, εκκαθαριστικό 2020, και αναλυτική βαθμολογία σχολικού έτους 2020-2021), σε μορφή jpg ή pdf  το αργότερο έως και τις 31.05.2024
  • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο λόγω του Νόμου 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με το ονοματεπώνυμο του αιτούντος προς το Κληροδότημα Αντωνίου και Άννας Βυζίου.