Ενεργειακές Κοινότητες: Πώς να παράξεις το ρεύμα που καταναλώνεις

Ημερίδα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου Χαλανδρίου – Δευτέρα 10 Απριλίου 2023, στις 19:30, στο 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (Κόδρου 24).Ανακιοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Χαλανδρίου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιου του Δήμου Χαλανδρίου ολοκληρώνει τις δραστηριότητές του για το β’ τρίμηνο της περιόδου 2022 – 2023 με την διάλεξη «Ενεργειακές Κοινότητες: Πώς να παράξεις το ρεύμα που καταναλώνεις», η οποία θα δοθεί στις 10 Απριλίου 2023, στις 19:30, στο 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (Κόδρου 24).

Ομιλητής είναι ο κ. Δημήτρης Κ. Παπασωτηρίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Μηχανική Περιβάλλοντος, University of Strathclyde.

Η υπέρμετρη αύξηση του ενεργειακού κόστους οδήγησε στο κοινωνικό φαινόμενο που περιγράφεται με τις λέξεις «ενεργειακή φτώχεια», η οποία είναι μία ακόμα σύγχρονη μορφή φτώχειας. 

Πώς μπορεί ένα νοικοκυριό να ξεφύγει από αυτή την καθοδική για το βιοτικό του επίπεδο έλικα φτωχοποίησης; 

Οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν ουσιαστικά συνεταιρισμούς απλών καταναλωτών, ο καθένας εκ των οποίων συμμετέχει με μερίδιο που αντιπροσωπεύει την ενεργειακή κατανάλωση του νοικοκυριού του, την οποία αντισταθμίζει για 25 έτη, με μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται συνηθέστατα από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα (net metering). Η δαπάνη επένδυσης για την εγκατάσταση του Φ/Β έχει αναληφθεί συλλογικά από όλα τα μέλη της κοινότητας και έτσι είναι η ελάχιστη δυνατή. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τυχόν περίσσεια ηλεκτροπαραγωγής να καλύψει τις ανάγκες φτωχών νοικοκυριών της κοινότητας.