Ενέχει κινδύνους για τα παιδιά η παιδική χαρά

Προβλήματα διαπιστώνει αναγνώστης της Έκφρασης στην παιδική χαρά στην Καναπίτσα (στην Παύλου Μελά).

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που μας έστειλε τόσο το δάπεδο όσο και το παιχνίδι (τσουλήθρα) παρουσιάζουν προβλήματα και δημιουργούν κίνδυνο για τα παιδιά.

Επείγει η αποκατάσταση