Ενας συμπεριληπτικός δήμος για όλους

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Μεγαρέων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Τα άτομα με αναπηρίες χρήζουν του σεβασμού από όλα τα μέλη της κοινωνίας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να τα στηρίζει ουσιαστικά και με κάθε τρόπο. Η διοίκηση του Δήμου και προσωπικά ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια με κάθε τρόπο και με πολλές δράσεις τα άτομα με αναπηρίες κι έχουν δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό χωρίς καμία διάκριση.

Με την ιδιαίτερη ευαισθησία λοιπόν που χαρακτηρίζει τα μέλη της Διοίκησης του Δήμου με εντολή του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη ομάδα εργασίας, που συντόνιζε η Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Βασιλική Χαλόφτη προχώρησε στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και κοστολογημένου τοπικού σχεδίου δράσης με κυρίως σύνθημα “ένας συμπεριληπτικός δήμος για όλους”, με σκοπό την προαγωγή και την διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Το σχέδιο αυτό είναι καθ’ όλα έτοιμο για υλοποίηση κι εφαρμογή και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες, δράσεις και έργα:

-Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου με Κολυμβητήριο, με προδιαγραφές και για ΑμεΑ.

-Ιδρυση, κατασκευή και λειτουργία ενιαίου Ειδικού Σχολείου για ΑμεΑ.

-Ιδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας.

-Κατασκευή πλατειών και παιδικών χαρών με παιχνίδια και για ΑμεΑ.

-Σύνταξη μελετών προσβασιμότητας σε κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου.

-Αναβάθμιση υποδομών ΑμεΑ (προσβασιμότητα, ανελκυστήρες και WC ΑμεΑ) σε εκπαιδευτικούς χώρους.

-Εργασίες αναβάθμισης υποδομών βρεφονηπιακών εγκαταστάσεων Δήμου.

-Παρεμβάσεις προσβασιμότητας πολιτιστικών χώρων.

-Παρεμβάσεις προσβασιμότητας αθλητικών χώρων.

-Παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια.

-Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΑΠΗ Μεγάρων, Νέας Περάμου, Αγίου Παντελεήμονα και Κινέτας.

-Χώροι στάθμευσης για άτομα με αναπηρία σε όλο το Δήμο.

-Δημιουργία και ανακατασκευές πεζοδρομίων με προδιαγραφές για ΑμεΑ.

-Προσθήκη αστικού εξοπλισμού για ΑμεΑ σε υπάρχουσες πλατείες του Δήμου.

-Δημιουργία θεματικού πάρκου και για ΑμεΑ.

-Αναβάθμιση – προσαρμογή επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.

-Αναβάθμιση ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτημάτων πολιτών.

-Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα.

-Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε παραλίες του Δήμου.

-Ίδρυση ΚΔΑΠ, για ΑμεΑ.

-Δημιουργία δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

-Στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης.

-Σχεδιασμός και υλοποίηση καλλιτεχνικών – πολιτιστικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων.

-Αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υβριδικών χειροποδηλάτων.

-Ενίσχυση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων.

-Εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

-Διοργάνωση δράσεων προαγωγής υγείας για τα ΑμεΑ.

-Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση βρεφονηπιακών εγκαταστάσεων του Δήμου.

-Καταγραφή κατοίκων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Δήμου.

-Δημιουργία μητρώου πολιτών με κινητικά προβλήματα.

– Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα άτομα με αναπηρίες.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, για το σοβαρότατο αυτό θέμα δήλωσε:

« Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Ένας Συμπεριληπτικός Δήμος για Όλους» αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων για την προαγωγή και τη διασφάλιση της προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.

Είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της «Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης στο Δήμο Μεγαρέων για τα Άτομα με Αναπηρία στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες».

Πρόκειται για τον σχεδιασμό ενός συνόλου δράσεων, που στόχο έχουν την δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που θα διασφαλίζει α. την αρχή της ίσης μεταχείρισης, β. της μη διάκρισης, γ. της ίσης συμμετοχής σε όλες της εκφάνσεις της ζωής και δ. της ένταξης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Τα έργα, οι ενέργειες και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο αφορούν στοχευμένες παρεμβάσεις για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των ΑμεΑ στο πνεύμα της προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και που χρήζουν άμεσης υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα αφορούν και παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης, που συνιστούν μεγάλα έργα, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Το σύνολο των δράσεων αυτών, που δημιουργήθηκαν με βάση τα ανωτέρω και γνώμονα την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, τους σχεδιασμούς, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και άλλους φορείς, όπου χρειάζεται, αποτελούν ταυτόχρονα δέσμευση για το Δήμο Μεγαρέων.

Το Τοπικό Σχέδιο δράσης στηρίζεται σε πέντε (5) κύριους άξονες: Α. Στην προσβασιμότητα, Β. στην παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, Γ. στη συλλογή στατιστικών στοιχείων, Δ. στην πολιτική προστασία για όλους και Ε. στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.»