Εναλλακτική Δράση: Ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10.30′ π.μ.

Η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής διοργανώνει ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10.30’ π.μ.

Η ξενάγηση θα συμπεριλάβει δύο εκθέσεις:

α) Τη μόνιμη έκθεση που αφορά την εξέλιξη του Βυζαντίου και

β) Την περιοδική έκθεση «Η Σμύρνη στις αρχές του 20ου αι.»

Η επίσκεψη και η ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο σχετίζεται με την ολοκλήρωση της  ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην τελευταία φάση της δουλοκτησίας και την εξέλιξή της στα πλαίσια της φεουδαρχίας (δυτικής και ανατολικής) με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ιδεολογικά σε όλη αυτή την  περίοδο κυριαρχεί ο χριστιανισμός (κοινωνικός 71π.Χ-313μ.Χ,  κρατικός 313μ.Χ έως τις ημέρες μας,  και μοναστηριακός 454μ.Χ, έως σήμερα. Η ιστορική αυτή αναφορά θα συνδυασθεί με την ξενάγηση στα εκθέματα αρχιτεκτονικής που υπάρχουν στο μουσείο, (κατακόμβες, βασιλικές, σταυροειδείς ναοί), καθώς και της εικονογράφησης, με το πλήθος των εικόνων, χωρίς να παραλείψουμε τα υπόλοιπα σημαντικά εκθέματα (αγάλματα, ψηφιδωτά, ειδώλια, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ταφικά κτερίσματα, επιτύμβιες στήλες, κ.α.)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσκεψη και ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Η Σμύρνη στις αρχές του 20ου αι.»

Η έκθεση που αξιοποιεί  το αρχείο του βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη παρουσιάζει την κοινωνία, τα μνημεία και τους ανθρώπους της της Σμύρνης ως παράδειγμα ανάμεσα στις υπόλοιπες πόλεις της Μικράς Ασίας οικονομικής άνθησης και συνύπαρξης πολιτισμών. Τα κτήρια της πόλης, η κοινωνία, οι άνθρωποι και ο τρόπος ζωής τους  εμφανίζονται μέσα από τα πλούσια εκθέματα εμώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος που έπαιξε ο πολιτισμός της ιωνικής αρχαιότητας.

Συνάντηση 10.30′ π.μ. μπροστά στο Βυζαντινό Μουσείο, Βας. Σοφίας 22 (πλησιέστερος σταθμός Μετρό είναι στον Ευαγγελισμό

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                

Νόρα Πολυδούρη  6949138298  9-2 το πρωί και 5-7 το απόγευμα

Η δήλωση συμμετοχής, ιδιαίτερα για τα μουσεία, είναι απαραίτητη