Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024 θα λάβει χώρα το έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο που προκύρηξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την έγκριση καταστατικών και οργανωτικών αλλαγών.

Προκηρύχθηκε το Ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρει:

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 43 του ισχύοντος Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και σε συνέχεια της από 28 Ιουνίου 2024 απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

Στο 50ο Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εισήγηση για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.

2. Ψηφοφορίες για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές. Τροποποίηση Καταστατικού.

Το 50ο Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENΕS» (Μιχ. Βόδα 4-6 • Αθήνα • Τηλ.: 210 8200700). Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος καθώς και το αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών του 50ου Έκτακτου Καταστατικού Συνεδρίου.