Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας για την φύλαξη του Άλσους

|||

|||

          Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7.00′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) – Η συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος αιρετών της αντιπολίτευσης.Ανακοίνωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

        Μετά την υποβολή του αριθ. εισ. πρωτ. 25287/31-10-2022 αιτήματος των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλου, Κ.Τομπούλογλου και Π.Αθανασόπουλου, το οποίο συνυπέγραψαν και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλος, Ν.Ανανιάδης, Γ.Ανεμογιάννης, Κ.Ντάτσης, Ι.Καλαμπόκης, Δ.Εμμανουήλ, Π.Λαζαρίδης, Ν.Σερετάκης, Δ.Ε.Γκούμα, Ι.Ζαχαριάδης, Ε.Παπαλουκά, Ι.Ουσταμπασίδης και Αλ.Γούλας, ήτοι το 1/3 και πλέον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σας καλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι») και συμπληρώθηκαν από αυτές του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4674/20 και της αριθ. 375/39167/2-6-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση στο κατωτέρω αναφερόμενο από τους αιτούντες μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

        ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

       Συζήτηση επί του θέματος της προστασίας του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας από κακόβουλες ενέργειες και επί του ζητήματος της αποτελεσματικής πυροπροστασίας του.