Εκλογή Προεδρείου και μελών Περιφερειακής Επιτροπής στο ΠΕ.ΣΥ. Αττικής

Με θέμα την εκλογή Προεδρείου και μελών Περιφερειακής Επιτροπής συνεδριάζει τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 1.30′ μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Ιστορικού  Μουσείου, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, (Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13, Αθήνα)

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας της Περιφέρειας Αττικής έχει ως εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης της Προεδρεύουσας Συμβούλου του, Χ. Κεφαλογιάννη, πρόκειται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, 08-01-2024 και ώρα 13:30′. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Ιστορικού  Μουσείου, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, (Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13, Αθήνα),  με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διατάξεως :

– Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής

– Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.