Έκανε χορηγούμενη την πλατεία που ξεράθηκε!

Το έργο της διοίκησης Μπαμπαλού επιχειρεί να διαφημίσει με χορηγούμενη ανάρτηση πρωτοκλασάτος αντιδήμαρχος

Επέλεξε λοιπόν την ανακατασκευή της πλατείας Μακεδονίας πολλές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της. 

Μόνο που το γκαζόν άντεξε μόνο μία εβδομάδα και μετά ξεράθηκε! 

Απροσεξία ή μήπως δεν υπάρχουν έργα για χορηγούμενες;

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η ΕΚΦΡΑΣΗ.