Στο σύνολο των Δήμων της χώρας διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα στη σχολική υποδομή .  Η πολιτική του κράτους να ξεφορτώσει τη σχολική στέγη στους δήμους, η διαρκής υποχρηματοδότηση μέσω της παρακράτησης των χρημάτων της αυτοδιοίκησης και οι πολιτικές επιλογές των δημοτικών αρχών, είναι οι βασικές αιτίες των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Στο θέμα που παρουσιάζουμε στο σημερινό φύλλο φαίνεται και ένα τμήμα της κατάστασης που υπάρχει τους Δήμους της Αττικής.

Από το 2010 και μετά έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των νέων σχολείων που φτιάχνονται, τα οποία κατά κανόνα έρχονται να καλύψουν νέες ανάγκες και όχι να αντικαταστήσουν παλιά.

Τα προγράμματα επισκευών που έχουν εκπονηθεί (ενεργειακές αναβαθμίσεις τα λένε) καλύπτουν ένα μικρό μέρος των αναγκών.

Η σχολική στέγη και η ποιότητα των υποδομών τις οποίες χρησιμοποιούν τα παιδιά μας χρειάζονται ένα γενναίο πρόγραμμα  εκσυγχρονισμού και αντικατάστασης. Χωρίς μεγάλες χρηματοδοτήσεις αντίστοιχες των αναγκών αυτό δεν είναι εφικτό. Καθήκον της αυτοδιοίκησης είναι η διεκδίκηση, όχι σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων, αλλά καθολικής και διαρκούς απαίτησης