Έχει μείνει στα παλιά η κ. Μακρή, απαντούν στην υφ.ΠΑΙΘΑ οι ΑΣΕΠίτες 2008

Έχει μείνει στα παλιά δεδομένα η υφ.ΠΑΙΘΑ, κ. Ζέτα Μακρή, χωρίς να λάβει υπόψη της την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, απαντούν οι ΑΣΕΠίτες 2008. Η συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το Συντονιστικό των επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008, αναφέρει ρητά ότι “όχι μόνο υπάρχει ισότητα με τους εκπαιδευτικούς που εντάχθηκαν στους ίδιους πίνακες με εμάς και διορίστηκαν βάσει του άρ. 73 του ν. 4589/2019 και μάλιστα σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως έκρινε το Δικαστήριο (και παραδέχεται η ίδια η Υφυπουργός στην απάντησή της) αλλά διαθέτουμε και υψηλότερες βαθμολογίες από αυτούς (όπως επίσης ομολογεί η Υφυπουργός στην ίδια απάντηση), σύμφωνα με την αρχή της αξιοκρατίας.“!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Συντονιστικού Επιτυχόντων Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 έχει ως εξής:

Σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 27223/Φ1/14.03.2024 απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Ζέττας Μακρή, στην υπ’ αρ. πρωτ. 3421/23.02.2024 ερώτηση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αποκατάσταση εκπαιδευτικών επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η κα Μακρή έχει μείνει στα παλαιά δεδομένα, δηλαδή δεν έχει λάβει υπόψη της τη σημασία της υπ’ αρ. 1834/2021 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τα καινούργια δεδομένα που προκύπτουν από την ανωτέρω απόφαση, όχι μόνο υπάρχει ισότητα με τους εκπαιδευτικούς που εντάχθηκαν στους ίδιους πίνακες με εμάς και διορίστηκαν βάσει του άρ. 73 του ν. 4589/2019 και μάλιστα σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως έκρινε το Δικαστήριο (και παραδέχεται η ίδια η Υφυπουργός στην απάντησή της) αλλά διαθέτουμε και υψηλότερες βαθμολογίες από αυτούς (όπως επίσης ομολογεί η Υφυπουργός στην ίδια απάντηση), σύμφωνα με την αρχή της αξιοκρατίας. Επομένως, δεν συνάδει προς την σύμφωνη με την αρχή της χρηστής και εύρυθμης Διοικήσεως ορθολογική οργάνωση αυτής (ΣτΕ Ολομ. 1834/2021, σκ. 18) η διατήρηση αυτής της εκκρεμότητας και μιας κατάστασης όπου εκπαιδευτικοί με υψηλές βαθμολογίες μένουμε εκτός αποκατάστασης, ενώ έχουν διοριστεί υποψήφιοι από τους ίδιους πίνακες ΑΣΕΠ 2008, με χαμηλότερες βαθμολογίες (ΣτΕ Ολομ. 2396/2004) και χωρίς να αποτελούν κριτήριο διαφοροποίησής τους από εμάς οι δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στο όνομά τους (ΣτΕ Ολομ. 1834/2021).

Άλλωστε, πέρα από την προστασία των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την αξιοποίηση αξιοκρατικά επιλεγμένων υποψηφίων μέσα από διαδικασίες του ΑΣΕΠ για την στελέχωση των σχολικών μονάδων. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο μας αφήνει εκτός δημόσιας εκπαίδευσης και μας ταλαιπωρεί διαχρονικά, ενώ δεν έχει καταστεί δυνατή κάποια δια ζώσης συνάντηση με την ηγεσία του, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα μας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η σημερινή Υφυπουργός Παιδείας, κ. Ζέττα Μακρή, έχει καταθέσει το 2019 ερώτηση, ως Βουλευτής του Νομού Μαγνησίας ,για την υπόθεση μας, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος και την αδικία που έχουμε υποστεί επί συναπτά έτη.

Τα ανωτέρω είναι αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τις προσφυγές που εκκρεμούν στα αρμόδια δικαστήρια. Εξάλλου, το Υπουργείο όφειλε, ενεργώντας σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, να έχει διαπιστώσει την αδικία που βιώνουμε επί σειρά ετών και να την έχει αποκαταστήσει, ώστε να λήξει ο μακροχρόνιος και εξαντλητικός δικαστικός αγώνας μας.