Δωρεάν μετακίνηση φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ από το Δήμο Ν. Ιωνίας

Τη δωρεάν μετακίνηση φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ανακοίνωσε το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Ν. Ιωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alexandrosterzakis@gmail.com

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου Ν. Ιωνίας έχει ως εξής:

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκειμένου να διευκολύνει την μετακίνηση των φοιτητών του Δήμου στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Αττικής προχωρά στην δωρεάν μετακίνηση τους. 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να κάνουν χρήση της δωρεάν μετακίνησης να αποστείλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alexandrosterzakis@gmail.com

Στο email θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τόσο τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή όσο και η σχολή στην οποία φοιτά.