Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας όρισε ο πρόεδρος του Σώματος για την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024. Η πρώτη, ειδική συνεδρίαση, θα ξεκινήσει στις 7.00′ μ.μ. και το μοναδικό της θέμα είναι η έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ Εξαμήνου 2023. Η δεύτερη, τακτική συνεδρίαση, θα ξεκινήσει ακριβώς μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης με προβλεπόμενη ώρα έναρξης τις 7.30′ μ.μ.

Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Συνεδριάσεων στις παρακάτω φωτογραφίες