Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείο την Τετάρτη

|||

|||

..
..
..

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 18.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η 13η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. στο Δημαρχείο αλλά και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω: 

1. «5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2022.» (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. 5 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Κ. Παπατζίκου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3. «Παραχώρηση & Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης Αμέα (Γοργοποτάμου)». (Εισηγ. κ. Στ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

4. «Παραχώρηση & Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης Αμέα (Ηρακλέους)». (Εισηγ. κ. Στ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

5. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 28/27-06-2022 (Α.Δ.Α. 6Ν0ΖΩΡ3-01Φ), σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 238α με έγκριση της οδού Βερίτη – μεταξύ της οδού Παλαμά και Λ. Πλαπούτα – και αδιέξοδης οδού Κυκλάδων ως πεζοδρόμων και δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 238ε στο Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. Ι. Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

6. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 03/10-02-2022 (Α.Δ.Α: ΩΑΘΓΩΡ3-ΣΗΠ), σχετικά με την κοπή δένδρων σε σημεία του Δήμου Ηρακλείου». (Εισηγ. κ. Κ. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

7. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 22/16-05-2022 (Α.Δ.Α: 6ΥΠΖΩΡ3-ΒΩΦ), σχετικά με την κοπή δένδρων σε σημεία του Δήμου Ηρακλείου». (Εισηγ. κ. Κ. Μπαλλά – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

8. «Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου επί της συμβολής των οδών Πλαπούτα 78 και Ευτυχίας, όπου στεγάζεται το Γυμναστήριο του Δήμου». (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

9. Έγκριση προγράμματος λειτουργίας Κλειστού Γυμναστηρίου «Ολυμπιονίκης Χαρά Καρυάμη» για την περίοδο 2022-2023. (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

10. «Έγκριση προγράμματος λειτουργίας Γηπέδου ποδοσφαίρου Πρ. Λόφου 98-100 για την περίοδο 2022- 2023» (Εισηγ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταστροφή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών αυτών, εκτυπωτικών μηχανήματων, κ.λπ., καθώς και ορισμό ημέρας και ώρας που θα συγκληθεί η Επιτροπή Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας (παρ. 6 του άρθ.199 του Ν. 3463/06), για την διεξαγωγή Πρωτοκόλλου Καταστροφής. (Εισηγ. κ. Π. Μαλανδρή)

12. «Έγκριση κανονιστικής απόφασης περί α) Ορισμού Χώρου Λειτουργίας β) Ίδρυσης και γ) κανονισμού λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης και Πασχαλινής Αγοράς». (Εισηγ. κ. Ε. Βρέττη – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

13. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Φιλικής Εταιρείας 1, στο Γήπεδο της Λ. Κύμης, στο ΟΤ 608, στο Ηράκλειο Αττικής. (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου) 

 

Δείτε ακόμα: Δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να λάβει τη χρηματόδοτηση η διοίκηση Μπάμπαλου;