Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την Παιδεία στην Μεταμόρφωση

|||

|||

           Την συνεδρίαση προκάλεσαν με αίτηση τους οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου και,συγκεκριμένα,η Συμμαχία Πολιτών,η Νέα Πορεία,η Πολιτεία Πολιτών,η Λαϊκή Συσπείρωση καθώς και ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7.00′ μ.μ. με το μικτό σύστημα,δια ζωής στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς) και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

           Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

           Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18,

 

           καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης .

 

          Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 

 

1 Παιδεία στην πόλη μας

 

        Εισηγητές οι Δημοτικές Παρατάξεις :

1.Νέα Πορεία

2.Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση

3. Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία Πολιτών

4. Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης

5. Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι