Δήμος Περάματος: “Η κυβέρνηση αγνοεί την απόφαση του ΣτΕ για το Master Plan της COSCO”

|||

|||

        Αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) για την έγκριση του master plan του ΟΛΠ ο Δήμαρχος,Γ.Λαγουδάκης,καταγγέλοντας τη διαδικασία – Ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου

 

       Από το γραφείο τύπου του Δήμου Περάματος εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

       Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) για την έγκριση του master plan του ΟΛΠ, απαξιώθηκαν πλήρως οι αποφάσεις του ΣτΕ που εκδόθηκαν εντός του 2022 και με τις οποίες ακυρώθηκε το master plan του ΟΛΠ, επειδή δεν είχε προηγηθεί της έγκρισής του η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

 

      Συγκεκριμένα το ΣτΕ για την διασφάλιση της τήρησης της διαδικασίας προστασίας του περιβάλλοντος έκρινε με τις αποφάσεις του, ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2001/42 ΕΚ και το ενωσιακό δίκαιο που υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου, η ΣΜΠΕ υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης, εγκρίνεται πριν την έγκριση του master plan προκειμένου να ερευνηθούν οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

 

     Η κυβέρνηση αντί να τηρήσει την ευρωπαϊκή οδηγία και να διασφαλίσει την αναγκαία συμμόρφωση της ΟΛΠ ΑΕ με τις αποφάσεις του ΣτΕ, επιχειρεί να ανατρέψει τα αποτελέσματά τους νομοθετώντας αντίθετα και ψηφίζοντας εσπευσμένα νομοθετική διάταξη στην οποία ορίζεται ότι ΣΜΠΕ και master plan εγκρίνονται ταυτόχρονα με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα.

 

     Όλη αυτή η μεθόδευση εντάσσεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της COSCO να ξεπεράσει τις νόμιμες διαδικασίες που επέβαλλε το ΣτΕ για την εκτέλεση και την αδειοδότηση των έργων προκειμένου να κερδίσει χρόνο και χρήμα.

 

     Η σκανδαλώδης αυτή μεθόδευση καταγγέλθηκε από το Δήμαρχο Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη, ο οποίος αποχώρησε από την συνεδρίαση.