Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας: Νέα έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), αύριο 6 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) [λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)] σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

2. Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αττική».

3. Συνέχιση των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου».

  • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι οι σχετικές προτάσεις του Δήμου πρέπει να υποβληθούν άμεσα στην Περιφέρεια Αττικής.