Δήμος Μεταμόρφωσης:Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις

Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 και τις υπ’ αριθ. 111/2022 και 170/2022, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν θέση δραστηριοποίησης έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του Προφήτη Ηλία και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο www.openmarket.mindev.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet.

Σε περίπτωση που μείνουν αδιάθετες θέσεις μετά τη λήξη προθεσμίας είναι δυνατή η παράταση αυτής με Απόφαση της τριμελούς επιτροπής των εμποροπανηγύρεων.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα, από την προκήρυξη, δικαιολογητικά πλην του διπλοτύπου είσπραξης και της Δημοτικής ενημερότητας τα οποία θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ευθύνη του αιτούντος και η αρμόδια Υπηρεσία δεν δύναται να παρέχει καμία διευκρίνιση για την συμπλήρωσή της.

Οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.openmarket.mindev.gov.gr, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αυτές ελέγχονται από την τριμελή επιτροπή εμποροπανηγύρεων και εκδίδεται κατάλογος συμμετοχής και η απόφαση έγκρισης συμμετοχής.

ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 213-2012942 στην προϊσταμένη του τμήματος κ. Χατζηαποστόλου Παρασκευή.