Δήμος Μεταμόρφωσης: Χρηματοδότηση από το “Αντώνης Τρίτσης” για ψηφιακές υπηρεσίες

|||

|||

        Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

        Υπεγράφη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η χρηματοδότηση του Δήμου Μεταμόρφωσης, συνολικού ποσού 1.350.493,60 €, για την εκτέλεση του έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

        Τα παραδοτέα έργα μέσω της συγκεκριμένης χρηματοδότησης είναι νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης και πιο συγκεκριμένα:

 

– Πληροφοριακό Σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεδιαχείρισης φωτισμού πλατειών και λοιπών βασικών κοινόχρηστων χώρων,

– Έξυπνες διαβάσεις πεζών, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ασφάλειας στην μετακίνηση των πολιτών.

-Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου.

– Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφροντίδας, στο πλαίσιο και της πανδημίας.

– Ψηφιακό Αποθετήριο Διοικητικών Υπηρεσιών (ψηφιοποίηση εγγράφων),

– Αναβάθμιση συστήματος οικονομικής διαχείρισης και Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης του Δήμου, στο πλαίσιο της γενικότερης “ενδυνάμωσης” των υπηρεσιών του Δήμου.