Δήμος Μεταμόρφωσης: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

|||

|||

          Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 στις 6.30′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με το μικτό σύστημα της δια ζώσης συνεδρίασης,στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς) και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Μεταμόρφωσης Οικονομικού Έτους 2022 Οικονομική Επιτροπή

2. Επανάληψη της διαδικασίας της σχετικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτήριου στη συμβολή των οδών Τατοΐου-Γ. Παπανδρέου-Φ. Γκινοσάτη & λήψη απόφασης επί του ελάχιστου ορίου προσφοράς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Αποδοχή της παραχώρησης χρήσης μετά ανταλλάγματος στο Δήμο Μεταμόρφωσης, τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», έκτασης εμβαδού 7.546 m2, επί των οδών ΛεβαδείαςΤατοΐου -Ελ. Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 63 του Δήμου Μεταμόρφωσης καθώς καιτην εγκατάσταση του αεροφερόμενου στεγάστρου σε τμήμα αυτού Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

4. Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας «Λαμπρινής χήρας Παναγιώτη Βαγγέλη το γένος Δημητρίου Παναγιώτου» που ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Ο.Τ. 260 και συμμετέχει στη διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου (της οδού Σωκράτους) στα Ο.Τ. 230, 231, 259, 260 και 260Α του Δήμου Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

5. Έγκριση αποτελεσμάτων αιτήσεων εγγραφής & διαγραφής στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

6. Παράταση λειτουργίας της δομής παροχής βασικών αγαθών του Δήμου Μεταμόρφωσης και έγκριση του συμφωνητικού/μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη & Λειτουργία Δομής Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μεταμόρφωσης» Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

7. Έγκριση συνεργασίας με το ΔΙΕΚ Μεταμόρφωσης για την υλοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

8. Έγκριση καθιέρωσης εξαιρέσεων στο ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

9. Αλλαγή των ωρών παραχώρησης χρήσης της κλειστής αίθουσας γυμναστικής του Διαδημοτικού Γηπέδου Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

10. Θέση στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στο 1ο Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63513495eb32ff008dcb7bad στις 20/10/22 14:44 2

11. Αίτημα σχετικό με έξοδο χώρου στάθμευσης στην οδό Ελευσινίων αρ. 53 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

12. Αίτημα για έγκριση εισόδου – εξόδου & απαλλαγή από απότμηση – υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου των εταιρειών «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ» & «ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΜΟΝ. ΕΠΕ» που βρίσκονται επί ανώνυμης οδού στη θέση «Σωρός» Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

13. Οικονομική Ενίσχυση Απόρων Δημοτών Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων