Δήμος Αγίου Δημητρίου: Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού

|||

|||

..

..

..

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου ενέκρινε εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη δανείου μέχρι το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σταθερό επιτόκιο ύψους 3,78% και διάρκεια 10 ετών για τη χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εκπόνησε μελέτη με την οποία, αφού αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση (φωτιστικά, κατανάλωση ενέργειας), προϋπολογίστηκε, αφ’ ενός το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων Led, αφ’ ετέρου η ποσότητα της ενέργειας που θα εξοικονομείται και κατ’ επέκταση η μείωση της δαπάνης του οδοφωτισμού, σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο, που το ενεργειακό κόστος απειλεί τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ξεκίνησε τη διαδικασία συνομολόγησης του δανείου, σύμφωνα με την πιστοληπτική πολιτική που ορίζεται από το Νόμο 3852 (Καλλικράτης). Στη συνέχεια, η διοίκηση του Δήμου θα προχωρήσει σε Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότριας εταιρείας.

Με το έργο της αντικατάστασης περίπου 4500 φωτιστικών στους τσιμεντοϊστούς της ΔΕΗ και στον ψηλό δημοτικό φωτισμό σε όλη την έκταση της πόλης, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση, που υπολογίζεται σε ποσοστό 57,53%, μέσω της οποίας, ουσιαστικά θα αποπληρωθεί το κόστος της επένδυσης.

 

Υπολογίζεται, επίσης, ότι από την εξοικονόμηση των σχετικών δαπανών, το κόστος της επένδυσης θα αποσβεστεί εντός 10 ετών.

 

Η βελτίωση του φωτισμού με τα φωτιστικά νέας τεχνολογίας Led εκτός από την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής, θα αναβαθμίσει και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

 

Δείτε ακόμη:Διαμαρτυρίες στο Παλέρμο. Οι Ιταλοί καίνε τους λογαριασμούς ρεύματος