Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Υπογραφή μνημονίου με το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και του Παντείου Πανεπιστημίου υπογράφηκε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας και η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη– σε πνεύμα συνεργασίας των δύο φορέων καθώς και στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης- υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:


•    Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του από κοινού σχεδιασμού, συγγραφής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
•    Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
•    Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:


•    Τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών πρακτικής άσκησης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του Πανεπιστημίου στις δράσεις και στις υπηρεσίες του Δήμου.
•     Τη συν-διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων στο πεδίο εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας, και τα λοιπά συναφή επιστημονικά πεδία (Δια Βίου Μάθηση, κ.λπ.).

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας τόνισε μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας:  «Η εξωστρέφεια του Δήμου μας αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους στην πολιτική μας. Είναι τιμή μας η συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Πρύτανη κα Κουλούρη ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση, πιστοί στις δεσμεύσεις μας και τη διάδοση του αγαθού της παιδείας».