Συνεχίζεται η λειτουργεία του Κ.Δ.Β.Μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου – Ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου μας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα παρακολούθησης δια ζώσης,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Βασικά Αγγλικά (Α1)50
2Βασικά Ιταλικά (Α1)50
3Επεξεργασία κειμένου – Διαδύκτιο (1)50
4Αγωγή υγείας – Πρώτες Βοήθειες25
5Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25
6Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2132023602, 2132023655

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, τκ. 13561

Email: agankam@agankam.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.