Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτήριου Πεύκης

Παρασκευή 22 Σεπτέμβριου 2023 και ώρα 9.00′ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 15 – Πεύκη, 2ος όροφος) – Ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης διακηρύσσει τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 15α της Δημοτικής Ενότητας Πεύκης.

Η εκμίσθωση θα γίνει όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του Ν.3463/06 του Ν. 3852/2010 του Ν.4555/2018 και του Ν.4674/20.

1. Σκοπός της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση ως επιχείρηση μαζικής εστίασης, παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος (αναψυκτήριο) του ως άνω δημοτικού ακινήτου για 8 χρόνια

2.Το μίσθιο μισθώνεται στην πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται την οποία οι συμμετέχοντες τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι είναι η κατάλληλη για τον σκοπό που προορίζεται ,με δεδομένη τη δυνατότητα επισκέψεως στο χώρο του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 15α στη Δημοτική Ενότητα Πεύκης κατά το χρονικό διάστημα του 10ημερου της δημοσίευσης της περίληψης των όρων διακήρυξης, τηλ.: 2106145116 (κα Σ. Μπαρτζιώκα για ορισμό ημέρας και ώρας επίσκεψης).

3. Ως πρώτη προσφορά στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των δυο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), χαρακτηριζόμενο ως μηνιαίο μίσθωμα.

4.Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στους όρους διακήρυξης δικαιολογητικά εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους της σύμβασης ήτοι 3.000,00 ευρώ.

5.Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 15 – Πεύκη, 2ος όροφος), την Παρασκευή 22 Σεπτέμβριου 2023 και ώρα 09.00

Τεύχη δημοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την κα Τσιρμπινίδου Βασιλική (Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 15 στην Πεύκη, 1ος Όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00-14.00), τηλ.: 210 6145109,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β.ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η περίληψη της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου:

https://likovrisipefki.gr/index.php/el/k2-blog/diagonismoi/item/2159-ekmisthosi-dimotikoy-akinitou-epi-tis-odoy-el-venizelou-15a-tis-de-peykis?fbclid=IwAR0vIaLLjYNe7loZEkxA1j6q11JDl3WNz3KTh6-CQabWn5WoTOpkpPrsCWQ