Διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί πολίτες έχουν σύγχυση για το τι είδους εκλογές είναι αυτές που ακολουθούν. Υπάρχει μπέρδεμα με τις δημοτικές εκλογές που είναι εκλογές δύο γύρων όπου στον πρώτο γύρο εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι και στο δεύτερο ο Δήμαρχος. 

..

Για τις βουλευτικές εκλογές ισχύει το εξής: 

Με την εκλογή της 21ης Μαΐου εξελέγη, με το σύστημα της απλής αναλογικής, και με σταυρό προτίμησης στους υποψήφιους βουλευτές, η επόμενη Βουλή. 

Καμία σχέση με τις προηγούμενες εκλογές!

Αν αυτή η Βουλή δεν δώσει κυβέρνηση, διαλύεται και προκηρύσσονται νέες εκλογές, εξαρχής οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις προηγούμενες.

Υπάρχουν δυο διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες και είναι το διαφορετικό εκλογικό σύστημα και ο τρόπος εκλογής των βουλευτών. 

Το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι εκλογές της 25ης Ιουνίου (όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία) είναι η ενισχυμένη αναλογική με το μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα.

Λίστα και όχι σταυρός

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν θα υπάρχει σταυρός προτίμησης αλλά τα κόμματα θα καταθέσουν λίστα με τη σειρά εκλογιμότητας βουλευτών σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Αυτό προβλέπεται για διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις που πραγματοποιούνται σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.

Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επαναληπτική εκλογή και δεν υπάρχει καμία εκλογή μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Όλα ξεκινούν από μηδενική βάση.