Δεν ξεχωρίζει ούτε την προσφυγή από τη μήνυση…

|||

|||

         Ένα χαρακτηριστικό τμήμα από το πρόσφατο ΔΣ της Νέας Ιωνίας.

 

         Χαρακτηριστικό του ποιος και τι καταλαβαίνει (ή κάνει ότι καταλαβαίνει).

– Μπερδεύει την Αποκεντρωμένη διοίκηση με την Περιφέρεια

– Μπερδεύει την προσφυγή κατά διοικητικής πράξης με την ποινική δίωξη

– Και έμμεσες απειλές στο τραπέζι;

– Επίπεδο γνώσης τοπικής αυτοδιοίκησης: Ά δημοτικού

 

         Το μόνο που δεν είναι σαφές ακόμα είναι αν πράγματι δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει