Δεν καταλαβαίνω…ψηφίζω λευκό

|||

|||

        Χρειάζεται και λίγο διάβασμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό για πολλούς είναι δύσκολο.

 

“Είναι δυσανάγνωστο, δεν μπορεί να το διαβάσει οποίος δεν ασχολείται, ψηφίζω λευκό” είπε ο Β. Χριστοδούλου στο συμβούλιο