Χωρος συσσώρευσης σκουπιδιών!

Ως χώροι συσσώρευσης σκουπιδιών χρησιμεύουν οι πολυδιαφημιζόμενοι κάδοι που τοποθετήθηκαν για τη δήθεν ανακύκλωση σε ρεύματα.

Αφού δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ για την αγορά και τοποθέτηση τους, αποδεικνύεται ότι, τουλάχιστον για το Δήμο Νέας Ιωνίας, η αποστολή εξετελέσθη. Η δαπάνη έγινε.

Στις φωτογραφίες ενδεικτικά το τι συμβαίνει σε διάφορα σημεία της πόλης, από αναγνώστες της Έκφρασης και δημοσιεύσεις σε μέσα δικτύωσης

Παρα τη συνεχόμενη πίεση που ασκούν οι κάτοικοι για να γίνει η – κανονική – περισυλλογή ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται