Χάρης Δούκας: Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο

Το αυτονόητο για την Αθήνα αναφέρει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Στη 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε προς συζήτηση το κρίσιμο ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων περί υψών στον Δήμο Αθηναίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά επείγον ο Δήμος να τηρήσει τη νομιμότητα για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Το δίλημμα είναι αν θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μία πόλη τσιμέντου ή θα αλλάξουμε ρότα και θα δημιουργήσουμε μία πόλη που θα αναπνεύσει. Η πόλη δεν αντέχει άλλο τσιμέντο και δεν αντέχει νέα μεγαθήρια. Είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο αυτό που σήμερα υπογράφεται. Και νομίζω ότι είναι μία ιστορική στιγμή για την παράταξη μας, για τη δημοτική αρχή, αλλά και για την ΚΕΔΕ, διότι ήταν ομόφωνο το ψήφισμα της να προχωρήσουμε αντιδρώντας στα νέα μεγαθήρια, τους «πράσινους» ουρανοξύστες, οι οποίοι στην πραγματικότητα όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούνται για «green washing». Εμείς σήμερα στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων».

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία απόφαση σύμφωνα με την οποία:


· Στον Δήμο Αθηναίων, και μέχρι την έκδοση του ΠΔ/τος έγκρισης του ΤΠΣ, εφαρμόζεται αποκλειστικά το β.δ. της 30.8/9-9.1955, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών όπως έχει κρίνει η απόφαση 705/2020 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και το Διοικητικό Εφετείο η συμμόρφωση προς την οποία είναι υποχρεωτική κατά τα άρθρα 95 παρ. 5 και 24 παρ.2 του Συντάγματος. και 1 του ν.3068/02, όπως επισημαίνεται στην γνωμοδότηση του καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου και κας Ελεούσας Κιουσοπούλου . Εξαιρούνται οι περιοχές που διέπονται από Ειδικά νεότερα Π. Δ/τα.

..
· Καλούνται τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης με ύψη ανώτερα των προβλεπομένων στο ανωτέρω β.δ. της 30.8/9.9.1955 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ή των ειδικών νεότερων Π.Δ./των και εν γένει να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου κατά τα ανωτέρω ύψους, δεδομένου ότι υπέχουν ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τη νομολογία όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθμό 705/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ .

..
· Καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μη ζητούν την έκδοση οικοδομικών άδειων, με ύψη κατά ΝΟΚ, και να προβούν σε αναθεώρηση αυτών σύμφωνα με το β.δ. της 30.8/9-9.1955 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ακόμα και αν έχουν λάβει από την ΥΔΟΜ βεβαίωση όρων δόμησης με ύψη κατά ΝΟΚ, προς αποφυγή τετελεσμένων γεγονότων, που θα είναι βλαπτικά.

..
· Εν όψει της στενής συνάφειας του κριθέντος με την ΣτΕ 705/2020 ζητήματος με τα bonus που προβλέπει ο ΝΟΚ καθώς επίσης και του γεγονότος ότι η νομιμότητα των τελευταίων τελεί υπό την κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ μετά την ΣτΕ 293/2024, προς αποφυγήν δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων, είναι σκόπιμο, να μην γίνεται χρήση των ειδικών διατάξεων bonus (κίνητρα αύξησης της δόμησης) εντός της περιφέρειας του Δ. Αθηναίων έως ότου δημοσιευτεί η απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, εκτός αν η εφαρμογή τους προβλεφθεί με ΠΔ ειδικού ή τοπικού πολεοδομικού σχεδίου.

Χάρης Δούκας