” Μπήκε”και το Ηράκλειο στο διαδημοτικό καταφύγιο

Στην ΑΜΚΕ που ίδρυσε ο ΣΒΑΠ για τη διαχείριση των αδέσποτων στο διαδημοτικό καταφύγιο του Μαρκοπούλου εντάχθηκε ο Δήμος Ηρακλείου.

..

Το διαδημοτικό καταφύγιο δημιουργήθηκε από το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – πρώην 21 ΟΤΑ-. Έχει 84 θέσεις για σκυλιά, που θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες Δήμους, 16 προς το παρόν.