Αλλαγή ώρας στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

Λόγω του σημερινού εορτασμού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος μετατίθεται για τις 6.00′ μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Ν.Φιλαδέλφειας (Ν.Τρυπιά 45) – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι») στις 29 Αυγούστου 2023, ημέρα  Τρίτη και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) [λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)] σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ, για το έτος 2024.
  1. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ, για το έτος 2024.
  • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι το σχετικό αίτημα του Δήμου πρέπει να υποβληθεί στο ΥΠ.ΕΣ. μέχρι τις 30/8/2023.