Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Τους δείκτες των ρολογιών πάμε μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ. αυτή την Κυριακή, 31 Μαρτίου.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».