Αυτοψία στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Περάμου πραγματοποίησε ο Άκης Τσελέντης

Μετά από αίτημα του Δημάρχου Μεγαρέων, Γρηγόρη Σταμούλη – Ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Μεγαρέων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο μιας πληρέστερης και εγκυρότερης ενημέρωσης για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης ζήτησε επικουρικά επί τόπου αυτοψία και από τον Καθηγητή Σεισμολογίας και Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών κ. Άκη Τσελέντη.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις 22.02.2023 παρουσία του Διευθυντή Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Κάμπαξη και της Διευθύντριας του Σχολείου.

Μετά τον επί τόπου μακροσκοπικού χαρακτήρα έλεγχο, ο κ. Τσελέντης εκτίμησε καταρχήν ότι δεν έχει επηρεαστεί η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου από την συγκεκριμένη βλάβη σε τμήματα της οροφής του.

Έχοντας πλέον οι Τεχνικές Υπηρεσίες στην διάθεσή τους την Τεχνική Έκθεση της KTYP A.E. και το πρωτόκολλο αυτοψίας της επιτροπής του άρθρου 428 του ΚΒΠΝ, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση σύνταξης μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου, από την οποία θα προκύψει κατά τρόπο συγκεκριμένο, ο τρόπος και η μεθοδολογία αποκατάστασής του και οι τυχόν ενισχύσεις εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.