Αφιερωμένα στη μνήμη των εθνο – ιερομαρτύρων της μικρασιατικής καταστροφής τα ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2022

|||

|||

         Από την Ιερά Μητρόποολη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Εὐλαβεῖς ἐνορῖτες καὶ προσκυνητές, 

 
        Οἱ Χριστιανικὲς καταβολὲς τῆς Μικρασιατικῆς γῆς ἀποδεικνύονται ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν 7 Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου (Ἔφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Λαοδικεία, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, Θυάτειρα) καὶ ἀπὸ τὴν ἵδρυση χριστιανικῶν κοινοτήτων ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Μεγάλες Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ἔλαβαν χώρα στὴν Μικρασιατική γῆ καί συγκεκριμένα τό 325 μ.Χ. στὴ Νίκαια καὶ τὸ 451 μ.Χ. στὴν Χαλκηδόνα. 
 
        Τήν γῆ αὐτὴ ἡγίασαν μὲ τὸ αἷμα τους ἤ μὲ τὸν ὁσιακὸ βίο τους καὶ τὴν διδασκαλία τους μεγάλες μορφὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἤδη ἀπὸ τὸν 2ο μ.Χ. αἰῶνα ἡ ἑλληνοκατοικημένη Μικρὰ Ἀσία γίνεται τόπος μαρτυρίου γιὰ πολλοὺς Χριστιανούς, ποὺ κατεδιώκοντο ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρικὴ Ρωμαϊκὴ ἐξουσία. Κορυφαῖος μεταξὺ αὐτῶν ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, τοῦ ὁποίου τὸ μαρτύριο τοποθετεῖται περὶ τὸ 156 μ.Χ. 
 
        Τὴν χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας συμπληρώνουν οἱ Ἐθνοϊερομάρτυρες Ἐπίσκοποι, πού μαρτύρησαν τὸ 1922 ἀρνούμενοι νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ποίμνιό τους, ὁ Σμύρνης Χρυσόστομος, ὁ Κυδωνιῶν Γρηγόριος, ὁ Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος, ὁ Ἰκονίου Προκόπιος καὶ ὁ Ζήλων Εὐθύμιος, ὁ ἥρωας τοῦ Ποντιακοῦ ἀγῶνος. 
 
       Ἔτσι, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐφετινὴ ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ «1922 – 2022», θεωρήσαμε καὶ ἐμεῖς ἱερὸ καθῆκον νὰ ἀφιερώσουμε τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2022 στὴν μνήμη τῶν Ἐθνο-ἱερομαρτύρων καθὼς καὶ στὶς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
 
       Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, νὰ τιμήσετε τὶς ἐφετινὲς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις τῶν «ΣΩΤΗΡΕΙΩΝ», ὥστε, μέσῳ τῶν ἐφετινῶν προσκεκλημένων ὁμιλητῶν, νὰ γνωρίσουμε καλύτερα τὴν ἱστορικὴ προοπτικὴ περὶ τῶν μαρτύρων καὶ τοῦ ξεριζωμοῦ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου πληθυσμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, προσφέροντάς σας τὸ παρὸν Πρόγραμμα. 
 
Μετὰ θερμῶν εὐχῶν καὶ εὐχαριστιῶν 
ἐκ μέρους τῶν Ἐφημερίων, τῶν Ἐκκλ. Συμβούλων 
καὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου 
Πρωτ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης