Α. Παπάζογλου: Ο Δήμος Κηφισιάς θα έπρεπε να είναι πρότυπο