90 μέτρα για να ανοίξει η Αγίας Λαύρας

Η διάνοιξη της οδού Αγίας Λαύρας ξαναέφεραν κάτοικοι στο δημοτικό συμβούλιο, στο πλαίσιο μιας πολυετούς διελκυστίνδας για το θέμα.

..

Οι δυο εκπρόσωποι των κατοίκων παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, υποστηρίζοντας ότι η διάνοιξη είναι μια απλή υπόθεση αλλά δε γίνεται λόγω του εργοστασίου που νέμεται το χώρο της υπό διάνοιξη οδού.

Η κριτική προς το Δήμο συνολικά (και διαχρονικά) ήταν σκληρή.