8ημερη οδική εκδρομή σε Νότια Ιταλία – Μεγάλη Ελλάδα και Σικελία διοργανώνει το Παράρτημα ΝΙΦΗΜ της ΕΑΕ

|||

|||

          Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2022 – Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Παραρτήματος

 

          Το Ενιαίο Παράρτημα ΝΙΦΗΜ της ΕΑΕ διοργανώνει 8ημερη εκδρομή σε Νότια Ιταλία – Μεγάλη Ελλάδα – Σικελία που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2022.

 

Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα της εκδρομής,καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν σε κλείσιμο θέσεων πατήστε στη φωτογραφία.