5 & 6 δίνουμε αίμα!

Η καθιερωμένη αιμοδοσία του “Κωστάκης Μεσογίτης” γίνεται την Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Νοεμβρίου!

Κυριακή: 9.00 με 13.00

Δευτέρα: 09.00 -20.00

Να είμαστε εκεί (στο 1ο δημοτικό σχολείο Μεταμόρφωσης)!