Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Η αξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε Πολύδροσο, Νέο Μαρούσι και Παράδεισο
Τελευταία ενημέρωση:Κυριακή,22/11/2020

 ......

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυδρόσου ......

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυδρόσου αξιολογεί τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στην κυκλοφορία στην περιοχή.


Αναλυτικά,η ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου έχει ως εξής:


  Είναι γνωστά τα κυκλοφοριακά ζητήματα που  δημιουργήθηκαν από τη διάνοιξη της οδού Φραγκοκκλησιάς  τον Οκτώβριο 2014 προς τη Λεωφόρο Πεντέλης και αργότερα με την κατασκευή του  έργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης.


  Γνωστές επίσης οι ενέργειες και η συνεργασία τεσσάρων συλλόγων της περιοχής (Νέου Αμαρουσίου, Παραδείσου, Πολυδρόσου και Προστασίας ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου) που συμμετείχαν  σε όλες τις διαδικασίες εκπόνησης των σημερινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες είναι ομόφωνα ψηφισμένες από την Επιτροπή Διαβούλευσης, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 2 φορές ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου.


  Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επί περίπου 1,5 χρόνο δεν είχαν υλοποιηθεί (Ιούνιος 2018 έως Αύγουστο 2019), τις εφάρμοσε τον περσινό Νοέμβριο 2019 ο νυν Δήμαρχος  Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου στο πρώτο δίμηνο της θητείας του.


  Η ΤΥ πριν από λίγες ήμερες μας κοινοποίησε στον Σύλλογο την έγγραφη απάντησή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αναφορικά με την καταγγελία του Συλλόγου τον Σεπτέμβριο 2019  στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών  Δημόσιας Διοίκησης. Στο έγγραφο η ΤΥ  αναφέρει ότι είναι σε διαδικασία αξιολόγησης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν πριν από ένα χρόνο, αυτή την περίοδο μετά την παρέλευση των καλοκαιρινών μηνών και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων λόγω  COVID 19 του τριμήνου Μαρτίου – Μαΐου 2020.


  Αμέσως μετά η ΤΥ απέστειλε έγγραφο, με προθεσμία απάντησης εντός 10ημέρου…!!!, στους 3 εκ των 4 συλλογών (εξαιρέθηκε ο σύλλογος  Προστασίας ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου)  που συμμετείχαν επί  μια 5ετια στις εργασίες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως ότου εφαρμόστηκαν τον Νοέμβριο 2019.


  Ο Σύλλογος μας, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο Π. Πάντο και την Αντιπρόεδρο Κ. Ρωμαίδου του ΔΣ, στο πλαίσιο αυτό συνάντησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 για περισσότερες διευκρινίσεις τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σ. Τσιπουράκη και  την Προϊσταμένη του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας της ΤΥ κ. Χ. Ζαβολέα.


  Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Τσιπουράκης (και αντ΄ αυτού του Δημάρχου)  στη συνάντηση δήλωσε τα παρακάτω :


1. Η Δημοτική αρχή δεσμεύεται για την προστασία της αμιγούς κατοικίας από την υποβάθμιση εξαιτίας της υπερτοπικής κυκλοφορίας.


2. Η αξιολόγηση την παρούσα χρονική περίοδο είναι μη αντιπροσωπευτική  των κυκλοφοριακών φόρτων, λόγω των νέων μέτρων για τον covid19, κατά συνέπεια η διαδικασία αναβάλλεται.


3.  Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της  εφαρμογής σε συνάρτηση με το ΦΕΚ και η καταγραφή των  ελλείψεων αυτών πού δεν υλοποιήθηκαν ( πχ οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση κλπ), πριν από την αξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τον νέο μελετητή που έχει αναθέσει ο Δήμος το έργο. 


4. Σε σύσκεψη ή τηλεδιάσκεψη το επόμενο χρονικό διάστημα με την παρουσία του θα συζητηθεί το ζήτημα από τους εμπλεκομένους 4 συλλόγους, την ΤΥ και  τον νέο μελετητή.


  Σε συνέχεια της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ηλεκτρονικά εξαιτίας της μη λειτουργίας του φυσικού πρωτοκόλλου του Δήμου λόγω των περιοριστικών μέτρων, τις παρακάτω αναλυτικές προτάσεις :


  " O σύλλογός μας ασχολείται με θέματα της περιοχής Πολυδρόσου αλλά και των όμορων περιοχών από το 2004, με συνεχή παρουσία στα δρώμενα του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο .


  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι όποιες προτάσεις καταθέτει στα αρμόδια όργανα του Δήμου, που είναι προϊόν διαβούλευσης των μελών του και  των συλλόγων της περιοχής και τεκμηριώνονται κάθε φορά από στοιχεία, χωρίς να κρύβουμε τις προθέσεις μας που είναι η διατήρηση του χαρακτήρα αμιγούς κατοικίας της περιοχής, η μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας, η διατήρηση/συμπλήρωση/βελτίωση των υφισταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τηn οδό Φραγκοκλησιάς, η ασφάλεια των μετακινήσεων για πεζούς, ποδηλάτες και εποχούμενους την οδό, η βελτίωση του υφιστάμενου έργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης γειτονιών δήμου Αμαρουσίου ( Πολύδροσο και Παράδεισος Αμαρουσίου ) και η υλοποίηση νέων έργων που θα ενισχύσουν  τους στόχους αυτούς .


  Στο πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε και επεξεργαστήκαμε προτάσεις  που προέκυψαν από μετρήσεις και μελέτη του δήμου Αμαρουσίου, καταγράψαμε και επεξεργαστήκαμε ατυχήματα από τις περιόδους 2014, 2015 , 2016 και διαμορφώσαμε έγκυρες προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων . Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν καταγραφεί στην υπ’ αριθμ. 33349/337/31-5-2018 απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ( ΦΕΚ 2335 Β / 2018)  είναι προϊόν τετράχρονης μελέτης και στη σωστή κατεύθυνση αφού αμβλύνουν εν μέρει την μεγάλη πίεση που ασκείται στην αμιγή κατοικία των περιοχών Πολυδρόσου , Παραδείσου και Νέου Αμαρουσίου  από τις νέες χρήσεις και τις ανάγκες μετακινήσεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή.  Δεν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους και οφείλουν να εφαρμοστούν .


  Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, απαντάμε στην πρόσκληση που διατυπώνεται στο β) σχετικό με την επανυποβολή  του γ) σχετικού εγγράφου μας . Θεωρούμε όμως ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου  που έστειλε το σχετικό έγγραφο στους Συλλόγους των περιοχών  όφειλε να διατυπώσει και τα θέματα που έχει αξιολογήσει ως σημαντικά από τα αναφερόμενα αιτήματα των πολιτών και τις διαπιστωθείσες ανάγκες ώστε οι όποιες προτάσεις διατυπωθούν να έχουν ένα σαφές πλαίσιο προσέγγισης για να είναι γόνιμες .


  Μας προβληματίζει το γεγονός ότι η ίδια υπηρεσία  ζητά νέες προτάσεις όταν δεν έχει υλοποιήσει τα υποδεικνυόμενα από τις κυκλοφοριακές μελέτες που είχε αναθέσει και παραλάβει και που εμπεριέχουν επιπλέον και το προϊόν μακρόχρονης και ουσιαστικής διαβούλευσης με τους Συλλόγους της περιοχής .


  Εν τούτοις , συμπληρωματικά και συνοπτικά παραθέτουμε τα σημαντικά μόνο που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο περαιτέρω βελτίωσης των παραπάνω στόχων και ρυθμίσεων :


1. Χαρακτηρισμός ΟΛΗΣ της περιοχής παρέμβασης του έργου της “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ"  ως περιοχή ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  (περιοχή κυρίως δια των  οδών Φραγκοκκλησιάς & Παραδείσου ) και σήμανσής της ως τέτοια. Τον χαρακτηρισμό αυτό τον επιβάλλει η φύση και η προστασία του υφιστάμενου έργου και με αυτόν  θα εφαρμόζονται  κανόνες ήπιας συν -λειτουργίας με το αυτοκίνητο των πεζών , ποδηλατιστών και οδηγών .


2. Επανέλεγχος  και τοποθέτηση νέας σήμανσης (κυρίως STOP) όπου δεν υπάρχει στις αδιάνοιχτες οδούς  ( π.χ. Δελφών ) που συμβάλουν με την Αμαρουσίου – Xαλανδρίου  στις περιοχές Παραδείσου, Πολυδρόσου).


3. Εφαρμογή της σήμανσης της μελέτης του έργου της “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ"  (περιλαμβάνεται στην κυκλοφοριακή θεώρηση του έργου του μελετητή του Δήμου Αμαρουσίου ) και  συμπλήρωση -/ βελτίωση της όπου χρειάζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Το επιτάσσει η ισχύουσα απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων { ….Η τοποθέτηση άλλων,  πλην ρυθμιστικών, πινακίδων, (πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου )}  ΦΕΚ 2335 Β / 2018 .


  Υπενθυμίζεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η προταθείσα σήμανση που περιλαμβάνεται στην Επικαιροποίηση των Κυκλοφοριακών Μελετών των περιοχών Πολυδρόσου-Ν.Αμαρουσίου από την οποία προέκυψαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του  ΦΕΚ 2335 Β / 2018 .


4. Τοποθέτηση σήμανσης διάβασης πεζών σε όλες τις κάθετες οδούς της οδού Κηφισίας από τον κόμβο Κηφισίας και έως την υπόγεια διάβαση πεζών του Golden hall στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας .


5. Τοποθέτηση σήμανσης στο χωρίς ορατότητα τμήμα του παραπλεύρου της Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου  στη διασταύρωση με την oδό Σταυρουλάκη  ( Ίδρυμα Χατζηκώνστα / ξενοδοχείο Civitel ), όπου οι πεζοί βγαίνουν απροστάτευτοι από την υπόγεια διάβαση (το σημείο είναι  blac spot = σημείο που έχει δώσει ατυχήματα) .


6. Διασύνδεση της Δημοτικής συγκοινωνίας των περιοχών Παραδείσου, Πολυδρόσου και Ν. Αμαρουσίου με τους σταθμούς του μετρό Νερατζιώτισσας και ΟΑΚΑ.  Προτείνεται η διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες πολυώροφων κτιρίων όπου στεγάζονται επιχειρήσεις για ανάληψη δράσεων μαζικής μετακίνησης προσωπικού με έκπτωση -απαλλαγή δημοτικών τελών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής/εταιρικής ευθύνης που λέγεται ότι αναλαμβάνουν.


7. Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  (Κηφισίας και Γκύζη) σε άλλο χώρο αφού η κυκλοφοριακή όχληση των κατοίκων, λοιπών επιχειρήσεων περιοχής δεν είναι διαχείρισιμη. Εξ άλλου η εγκατάσταση των υπηρεσιών έγινε χωρίς καμιά πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης ως όφειλε για  δημόσια υπηρεσία που  προκαλεί   πολλές μετακινήσεις (διπλώματα οδήγησης ανατολικής Αττικής ).


  Λεπτομερέστερες προτάσεις και βελτιώσεις  υφισταμένων  ρυθμίσεων θα κατατεθούν ειδικότερα όταν ζητηθεί .


  Τέλος  θα θέλαμε να προτείνουμε στο πλαίσιο της Μελέτης αξιολόγησης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ανέθεσε πρόσφατα ο Δήμος , να ελεγχθεί η εφαρμογή των προαναφερθέντων κυκλοφοριακών μελετών και να αιτιολογηθεί η απόκλιση από αυτές. Επίσης αν ο Δήμος δεν μπορεί να εφαρμόσει  την οφειλόμενη σήμανση  θα πρέπει να αναθέσει κατά προτεραιότητα σε μελετητή την σύνταξη μελετών σήμανσης που θα εφαρμόσει  άμεσα.


 

  Επίσης θα θέλαμε να μας κοινοποιηθεί  η απόφαση ανάθεσης του έργου της αξιολόγησης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον μελετητή και η σχετική σύμβαση έργου (περιγραφή, παραδοτέα κλπ)".IMG_5221.JPG
IMG_5226.JPGNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων