Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΟΧΙ της ΠΟΕ ΟΤΑ στις Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες
Τελευταία ενημέρωση:Πέμπτη,19/11/2020

 .......

Πρόκειται για ευθεία κυβερνητική παρέμβαση και προσπάθεια απαξίωσης του κορυφαίου θεσμού εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια,τονίζει στην ανακοίνωση της η Ομοσπονδια .......

  Με την διάταξη του άρθρου 75, παρ.2 του Νόμου 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 214/6-11-2020) προβλέφθηκε μεταξύ άλλων:


  «2. Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α26), του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α 143) και του Ν. 3852/2010 (Α` 133), δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες».


  Με τον τρόπο αυτό, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ ΟΤΑ, η κυβέρνηση, εν μέσω πανδημίας, προετοιμάζει το έδαφος για την πραγματοποίηση των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλο το Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α., έχοντας προφανώς ως πρότυπο την απολύτως αποτυχημένη διαδικασία που υιοθέτησε στον χώρο της Εκπαίδευσης, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα της καθολικής σχεδόν αποχής εκ μέρους των εκλογέων και της μαζικής απόσυρσης των υποψηφιοτήτων. Λησμονεί ωστόσο ο κύριος Θεοδωρικάκος, που θα κληθεί να εκδώσει την σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση, ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν διασφαλίζει την καθολική συμμετοχή και φαλκιδεύει την δημοκρατική έκφραση των εργαζομένων κατά την επιλογή των εκπροσώπων τους, ενώ το «Σύστημα ΖΕΥΣ» κάθε άλλο παρά ασφαλές και στεγανό μπορεί να χαρακτηριστεί.


  Για τους λόγους αυτούς, κάθε προσπάθεια εφαρμογής του εν λόγω μοντέλου θα μας βρει καθολικά αντίθετους, έτοιμους να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο, μαζικά και οργανωμένα.
Και επειδή τελικώς, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ, κάτω από το πέπλο της πανδημίας επιχειρείται να δρομολογηθούν κάθε λογής πάγιες καταστάσεις, που θίγουν τους εργαζόμενους και τα δημοκρατικά δικαιώματα τους, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση, ότι εάν οι συνέπειες του COVID 19 είναι η πραγματική «αγωνία» τους, αρκεί να δοθεί παράταση της θητείας των ήδη εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά και τα Πειθαρχικά Συμβούλια μέχρι να καταστεί δυνατή η δια ζώσης διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.


  Η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και να απέχει από κάθε ενέργεια, που όχι μόνο δεν θα συμβάλλει στην ορθή εκπροσώπηση, αλλά και θα οδηγήσει σε απαξίωση τον κορυφαίο θεσμό εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια. Κάθε άλλη επιλογή μας βρίσκει αντίθετους και θα αγωνιστούμε ανυποχώρητα απέναντι της.

 

Πηγή: www.myota.grpoeota8888888888888.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων