Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | Η Σοφία Αλεφραγκή νέα εντεταλμένη σύμβουλος εθελοντισμού του Δήμου
Τελευταία ενημέρωση:Τρίτη,10/11/2020

 ......

Ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδλόνας ......

  Λίγες ημέρες μετά την ανεξαρτητοποίηση της Σοφίας Αλεφραγκή από την παράταξη του Χάρη Τομπούλογλου “Η Πόλη της καρδιάς μας”,ο Δήμαρχος Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας,Γιάννης Βούρος, τοποθέτησε την ανεξάρτητη αιρετή στη θέση της εντεταλμένης συμβούλου εθελοντισμού,με θητεία από τις 11 Νοεμβρίου 2020 έως τις 7 Ιανουαρίου 2022.


  Αναλυτικά,η ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου έχει ως εξής:


  Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος με την υπ. αριθμ. 548/2020 απόφασή του ορίζει την Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Σοφία Αλεφραγκή του Γεωργίου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Εθελοντισμού, με θητεία από τις 11 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:


Την προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης με την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τυπικών και άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών και ιδρυμάτων, που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στον αντίστοιχο τομέα.


Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών.

 

-  Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου.sofia alefragi.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων