'/> Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο
Τελευταία ενημέρωση:Κυριακή,08/11/2020

 ......

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18.00' ......

  Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

  Στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας το με αρ. πρωτ. 60249/2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά αποφάσεων Δικαστηρίων

Οικονομική Επιτροπή

2

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την επιχορήγηση «Επέκταση – Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες στο Δήμο Μεταμόρφωσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Δήμου ΜεταμόρφωσηςΤμήμα Ταμείου

3

Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη επειγουσών δαπανών

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

4

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

5

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 01/18»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

6

Τοποθέτηση πινακίδων Κ-11 & Ρ32 επί των οδών Ερμού & Λυκοβρύσεως

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

7

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των οδών Ερμού και Λυκοβρύσεως του Δήμου Μεταμόρφωσης


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

8

Τοποθέτηση καθρέπτη καθώς και συμπλήρωση της υφιστάμενης

κατακόρυφης σήμανσης στη συμβολή των οδών ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

9

Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε ανώνυμη οδό

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

10

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των υπηρεσιών με τίτλο «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών λογισμικού Δήμου Μεταμόρφωσης» 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής

11

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης για τον Πτωχευτικό Κώδικα

Λαϊκή Συσπείρωση

 

 dhmmetamorfosi111111111111111111.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων