Αξίζει να σημειωθεί πως,σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης,επειδή αυτή η συνεδρίαση είναι η 3η κι έχουν αναβληθεί δυο με τα ίδια θέματα λόγω έλλειψης απαρτίας,τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί και να ληφθούν αποφάσεις αν είναι παρόν το 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων,δηλαδή να υπερψηφιστεί και να καταστεί "νόμος" το ΣΒΑΚ Μεταμόρφωσης από εννιά (9) παρόντες Συμβούλους,με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για ένα τόσο κρίσιμο για την ζωή της πόλης

'/> Τρίτη και...φαρμακερή | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Τρίτη και...φαρμακερή
Τελευταία ενημέρωση:Τετάρτη,28/10/2020

 ......

  Νέα,τρίτη,απόπειρα να πραγματοποιηθεί η αναβληθήσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης με κύριο θέμα της το ΣΒΑΚ της πόλης. - Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 7.00' μ.μ.


  Αξίζει να σημειωθεί πως,σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης,επειδή αυτή η συνεδρίαση είναι η 3η κι έχουν αναβληθεί δυο με τα ίδια θέματα λόγω έλλειψης απαρτίας,τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί και να ληφθούν αποφάσεις αν είναι παρόν το 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων,δηλαδή να υπερψηφιστεί και να καταστεί "νόμος" το ΣΒΑΚ Μεταμόρφωσης από εννιά (9) παρόντες Συμβούλους,με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για ένα τόσο κρίσιμο για την ζωή της πόλης .....

  Νέα γρήγορη γρήγορη σύγκλιση – δια τηλεδιάσκεψης – του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης, στο οποίο θα συζητηθεί το καυτό θέμα του ΣΒΑΚ της πόλης.


  Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής και λόγω των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης,αλλά και φορέων και Συλλόγων της πόλης, η συνεδρίαση έχει αναβληθεί ήδη δυο φορές λόγω έλλειψης απαρτίας (απουσίαζαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης). Ακόμα, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση, επειδή η συνεδρίαση αυτή είναι η τρίτη για το ίδιο θέμα και έχουν προηγηθεί δυο αναβληθείσες λόγω έλλειψης απαρτίας, τότε μπορεί το Σώμα να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις για τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης “εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 και την παρ.3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεταμόρφωσης (139/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία ενός τόσο κρίσιμα σημαντικού θέματος,όπως το ΣΒΑΚ που θα έχουν τη δυνατότητα να το νομιμοποιήσουν εννέα (9) παρόντα μέλη του Δ.Σ.!


  Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 7.00' μ.μ. και,όπως γράψαμε παραπάνω,θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.


  Αναλυτικά, η ανακοίνωση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:


  Στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας το με αρ. πρωτ. 60249/2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της αρχικής πρόσκλησης .

  Γίνεται μνεία ότι:

  1. H παρούσα αποτελεί την τρίτη πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, κατόπιν των με αρ. πρωτ. 22862/15-10-2020 και 23157/20-10-2020 προσκλήσεων συνεδριάσεων οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη απαρτίας.

  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 και την παρ.3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεταμόρφωσης (139/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου): «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του..».


Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Διατύπωση απόψεων σχετικά με το παραδοτέο του 1ου σταδίου της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μεταμόρφωσης»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

2

Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και αιτιολογικής έκθεσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2019»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

3

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα & αιτιολογικής έκθεσης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΟΥΦΑ, ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

4

Κατανομή Γ΄ δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων

Δημοτική Επιτροπής Παιδείας

 

 dhmmetamorfosi11111111111111111.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων