'/> Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεταμόρφωση | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεταμόρφωση
Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,16/10/2020

 ......

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.00' - Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη .....

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:


Στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας το με αρ. πρωτ. 60249/2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Διατύπωση απόψεων σχετικά με το παραδοτέο του 1ου σταδίου της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μεταμόρφωσης»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

2

Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και αιτιολογικής έκθεσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2019»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

3

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα & αιτιολογικής έκθεσης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΟΥΦΑ, ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

4

Κατανομή Γ΄ δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων

Δημοτική Επιτροπής Παιδείας

 

 metakoukou2222222222.JPGNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων