Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Σύμφωνη με τις προδιαγραφές η ποιότητα του νερού στο Δήμο Μεταμόρφωσης
Τελευταία ενημέρωση:Σάββατο,12/09/2020

 ......

Ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου .......

Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση δειγματοληψίας που διενεργήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις εκθέσεις αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε πως τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Μεταμόρφωσης, «είναι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ67322(ΦΕΚ3282/Β’/19.9.2017) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», για τις παραμέτρους που εξετάστηκαν».

 

Οποιοδήποτε νεότερο πόρισμα ή γνωμάτευση παραδοθεί, θα κοινοποιηθεί  αντίστοιχα.water.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων