Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προχωρά σε κατάθεση έφεσης ενάντια στους δικαιωμένους εργαζόμενους του
Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,31/07/2020

 .......

Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Δημάρχου προς το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου,αποφασίστηκε η κατάθεση έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαιώνει τους 71 εργαζόμενους που κέρδισαν την καταβολή των δώρων εορτών και αδείας - Κατά της απόφασης προσφυγής τάχθηκε μόνο ο Επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών,Βασίλης Καραβάκος ........

Με συνοπτικές διαδικασίες προχωράει η Δημοτική Αρχή στην έφεση κατά της πρωτόδικής απόφασης για τα δώρα των ΙΔΑΧ,;όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Αναλυτικά,παραθέτεται η απόφαση προσφυγής που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,η οποία πάρθηκε με ψήφους 6 υπέρ και μοναδικό μειοψηφίσαντα τον Επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών,Βασίλη Καραβάκο:

"Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα

13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18..

2.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.

3. Τις διατάξεις του άρ.176 παρ.ι. του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση αυτού από το άρ.5

του Ν.4071/2012 και της παραγράφου ι και ιβ.

4.Την εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.

5.Τα στοιχεία του φακέλου.

6.Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.

7.Τις τοποθετήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

(με 6 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά)

Εγκρίνει την άσκηση ενδίκων μέσων και δη έφεσης κατά των: (71 συναδέλφων) και κατά της υπ’ αριθ. 24/2020 αποφάσεως (Εργατικές Διαφορές) του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, δια της οποίας έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή των αντιδίκων, αναγνωρίσθηκε σε αυτούς το δικαίωμα να λάβουν τα επιδόματα εορτών και αδείας των ετών 2017, 2018 και 2019, πλην όσων παρεγράφησαν και αναγνωρίζεται η υποχρέωση του δήμου μας να καταβάλει το ανάλογο ποσό σε έκαστο εξ αυτών για την παραπάνω αιτία, χωρίς προσωρινη εκτελεστότητα.

Κατά ψήφισε ο κ. Βασίλειος Καραβάκος.


Ο Πρόεδρος

Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας

Τα μέλη

Αδαμίδης Αδάμ

Αναστασόπουλος Δημήτριος

Καραβάκος Βασίλειος

Λουσίδης Παναγιώτης

Σαριδάκης Στυλιανός

Χρονόπουλος Γεώργιος

 


Για δειτε τι είχε δεσμευτεί ο νυν δήμαρχος πριν ενα χρονο κατά την προεκλογική περίοδο εδώ.saraoudergaz.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων