'/> Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής
Τελευταία ενημέρωση:Κυριακή,12/01/2020

 ........

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων .......

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση σε αιρετούς και πολίτες για την 1η τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 15-1-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.«Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηρακλείου Αττικής και Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής& Κοινωνικής Μέριμνας (Ο.Π.Α.Κ.Μ.) (Πίνακες 5Α ) Οικονομικού έτους 2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης - Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)dhmarxeiohrakleiou33.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων