'/> Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης
Τελευταία ενημέρωση:Σάββατο,11/01/2020

 .......

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στις 7.00' μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων .......

 Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 15/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας των Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Συντήρησης και Διαχείρισης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

2

Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς του Ο.Τ. 393Α (ήτοι 2 οικοπέδων ιδιοκτησίας Λαμπάκη -Κουμπούρη) ως μοναδικό

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

3

Συμπληρωματική κατανομή από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

4

Έγκριση Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας έτους 2020

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

5

Εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

6

Παραχώρηση Σχολικών χώρων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, σε συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων , Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

7

Καθορισμός αριθμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020

Επιτροπή Ποιότητάς Ζωής

8

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2020

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

9

Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06) για το έτος 2020

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

10

Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος για απευθείας εκποίηση ακινήτων του Δήμου( άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06) για το έτος 2020

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

11

Ορισμός μελών επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ( άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2020

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

12

Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων για το έτος 2020

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

13

Συγκρότηση Οργάνου για τη σφράγιση -αποσφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και επίσης και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2020

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 dhmmetamorfosi111.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων